U kunt het zelf oplossen Aanmelden via contactformulier

Buurtbemiddelaars helpen als u bereid bent naar een oplossing te zoeken

Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

- Geluidsoverlast 
- Parkeeroverlast
- Rommel op straat
- Burenruzies
- Huisdierenoverlast
- Harde muziek
- Intimidatie
- Stankoverlast
- Schreeuwende kinderen

Buurtbemiddeling is niet bedoeld om iemand 'gelijk' te geven, maar om te werken aan een oplossing. Het gaat altijd om problemen waarbij politie of justitie nog geen rol hoeven te spelen, maar waarbij wél een derde nodig is om tot een oplossing te komen.

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u bereid bent om met uw buren naar oplossingen te zoeken. Of als u advies wilt hoe u zelf een gesprek kunt voeren. Meld u aan via het contactformulier op deze website of neem contact op met 013 549 86 46 (AdviesPunt).

Buurtbemiddeling is gratis en gebeurt op vrijwillige basis.

Problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling Tilburg, onderdeel van ContourdeTwern, heeft samen met zo’n 80 lokale organisaties voor Buurtbemiddeling uit andere steden één website ontwikkeld: www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling.