Over Buurtbemiddeling Certificering

Buurtbemiddeling Tilburg is gecertificeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Hercertificering ontvangen

Buurtbemiddeling Tilburg heeft een hercertificering gekregen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). En dat is niet alles, ook het Plus-certificaat is behaald. Een erkenning die alleen wordt toegekend als de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend wordt toegepast en voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

Dit is een mooie erkenning voor alle mensen die zich inzetten binnen Buurtbemiddeling Tilburg!