Buurtbemiddelaars Tilburg Monja

Monja (geboortejaar 1969) is advocaat en mediator. Zij zet zich sinds 2014 in als buurtbemiddelaar.

"Het mooie van buurtbemiddeling is voor mij als je een bijdrage kunt leveren aan het herstel van het leef- en woonplezier van mensen. Overlast, in welke vorm dan ook, kan het woonplezier grondig bederven.  Als je kunt bereiken dat er over en weer begrip komt en wordt uitgesproken dan ligt de oplossing voor het grijpen. Het gemeenschappelijk belang, een goede burenrelatie, is altijd aanwezig. Het bemiddelingsgesprek biedt een veilige omgeving om zaken uit te spreken en afspraken voor de toekomst te maken."